Zoeken

Veel beleid voor de ggz wordt gebaseerd op de analyse en interpretatie van gegevens, zoals de wachttijdenproblematiek. Zorgverzekeraars willen meer zorg in gaan kopen op basis van indicatoren. Alle partijen hebben hun belangen. Belangen, die regelmatig anders zijn dan die van de ggz-aanbieders in Nederland.

Daarom is het belangrijk voor de Nederlandse ggz om zelf zicht te hebben op kerncijfers over onze branche. We kunnen dan zelf pro-actieve standpunten formuleren, de agenda beïnvloeden en weerwoord bieden als cijfers eenzijdig worden geïnterpreteerd. Dit is de rol van de Nederlandse ggz, die hiermee de belangen voor haar lidinstellingen behartigt en cijfermateriaal beschikbaar heeft over de branche voor leden. Uit onze activiteiten vloeien ook factsheets voort met belangrijke kengetallen en cijfermateriaal uit de ggz-branche. 

Alle door ons gepubliceerde factsheets kunt u hier ook vinden.

Hoe vaak komen psychische aandoeningen voor bij volwassenen?

5%
5% van de gehele bevolking in Nederland krijgt te maken met een psychische aandoening.
Kijk in de factsheet Kerncijfers over de Nederlandse ggz hoe dit percentage is opgebouwd