Zoeken

TBS Nederland verzamelde cijfers over 2018 en geeft daarbij ook relevante achtergrondinformatie over bijvoorbeeld de bezetting, verlof, onttrekkingen en recidive.