Zoeken

We willen allemaal gezond en gelukkig zijn. Maar dat lukt niet altijd. Struikel je mentaal of raak je de greep op je leven kwijt, dan is de geestelijke gezondheidszorg er voor je. Zo'n 100 aanbieders met 89.000 professionals zetten zich dagelijks in voor goede geestelijke gezondheidszorg. Samen zijn we de branchevereniging de Nederlandse ggz.

 

Lees meer over de Nederlandse ggz

We staan voor de belangen van de sector
Als vereniging van zo’n 100 instellingen met ruim 89.000 professionals vertegenwoordigen we meer dan 90 procent van de sector. Dat maakt ons dé partij om landelijk de belangen van de ggz te behartigen en afspraken te maken waardoor ggz‑professionals hun werk goed kunnen doen.
Verbeteren van de ggz vraagt om een scherpe focus
Kansen om de ggz te verbeteren pakken we. Bijvoorbeeld door meer gepersonaliseerde zorg, door meer preventie, door beter te leren waarom zorg voor de een wel werkt en voor de ander niet. Om onze doelen te bereiken zetten we in op vijf aandachtsgebieden.
We richten ons nóg meer op kennisdelen en samenwerken
We slaan nieuwe wegen in. Meer dan ooit richten we ons op samenwerken en kennisdelen. Mét onze leden zetten we in op innovatie. Bijvoorbeeld als antwoord op de groeiende vraag naar zorg in een krappe arbeidsmarkt. We doen dit om van elkaar te leren, te vernieuwen en samen elke dag nog beter te worden.

De loonsverhoging in de nieuwe Cao ggz is:

8%
In 2,5 jaar tijd krijgen medewerkers in de ggz ruim 8% meer loon. De nieuwe cao is gericht op behoud en instroom van medewerkers.