Zoeken

We willen allemaal gezond en gelukkig zijn. Maar dat lukt niet altijd. Struikel je mentaal of raak je de greep op je leven kwijt, dan is de geestelijke gezondheidszorg er voor je. 

de Nederlandse ggz laat zich leiden door vijf ambities. Daar gaan we voor als belangenbehartiger van zo'n 100 aanbieders met 89.000 professionals:  Om dit waar te maken zoeken we de verbinding met partners binnen en buiten onze sector. Want een goede geestelijke gezondheid is van ons allemaal. Iedereen kan bijdragen: familie en geliefden, buren en vrienden, behandelaren en andere zorgverleners, bestuurders en leidinggevenden, beleidsmakers en politici. Samen zijn we de Nederlandse ggz.

We vernieuwen en verbeteren de ggz op vijf punten

de Nederlandse ggz strijdt al tientallen jaren voor een goede geestelijke gezondheidszorg. We behartigen de belangen van onze leden en dat blijven we doen. Maar we slaan ook nieuwe wegen in. Meer dan ooit richten we ons op samenwerken en kennisdelen. Mét onze leden zetten we in op innovatie als antwoord op de groeiende vraag naar zorg in een krappe arbeidsmarkt. En we pakken de komende jaren vijf punten aan. Kansen om de ggz te verbeteren pakken we nu al. Bijvoorbeeld door meer gepersonaliseerde zorg, door meer preventie, door beter te leren waarom zorg voor de een wel werkt en voor de ander niet. En door mensen te zien als deel van een sociaal geheel: niemand staat er alleen voor, niemand is een eiland.

We zoeken samenwerking met partners buiten de ggz

Ja, de Nederlandse ggz is ambitieus. Maar we weten als geen ander dat we onze ambities niet in ons eentje kunnen waarmaken. Een breed‑maatschappelijke opgave vraagt om een breed‑maatschappelijke vuist. Als we willen dat overal in Nederland goed opgeleide mensen de best mogelijke zorg geven, moeten we samen optrekken met politiek, overheden, verzekeraars, beroepsverenigingen en patiëntenorganisaties.

Eensgezind willen we werken aan een sector waarin niet de administratieve regels, maar het doel van de zorg voorop staat. Mensen helpen om weer greep te krijgen op hun leven en hun plek in de samenleving te hervinden, dáár gaat het om. Als we dat doel bereiken is onze sector letterlijk van waarde, voor elk individu én voor de hele maatschappij. Een goede geestelijke gezondheidszorg draagt efficiënt bij aan een beter functionerend Nederland. Ga maar na: zo’n 30 procent van de kosten die met de gezondheid te maken hebben, wordt veroorzaakt door psychische problemen. Terwijl de ggz slechts 11 procent uitmaakt van de totale uitgaven aan gezondheidszorg.
Ga naar overzicht samenwerkingsverbanden

We behartigen belangen en bieden een platform

de Nederlandse ggz is de partij die de belangen behartigt voor een betere geestelijke gezondheidszorg. Als vereniging van zo'n 100 instellingen met ruim 89 duizend professionals vertegenwoordigen we meer dan 90 procent van de sector. Dat maakt ons dé partij om landelijk de belangen van de ggz te behartigen en afspraken te maken waardoor ggz‑professionals hun werk goed kunnen doen.

Voor onze leden bieden we bovendien een platform om van elkaar te leren, te vernieuwen en samen elke dag nog beter te worden. We staan open voor iedereen die bijdraagt aan een geestelijk gezond, veilig en inclusief Nederland. Een open en zelfkritische houding brengt onze sector verder.

Samen zijn wij de Nederlandse ggz

Een goede geestelijke gezondheid is belangrijk voor iedereen. Voor cliënten, voor familie en geliefden, voor buren en vrienden, voor behandelaren en andere zorgverleners, voor bestuurders en leidinggevenden, voor beleidsmakers en politici. Bij leven hoort leed maar als het leed te zwaar wordt, heb je hulp nodig om je weer op te richten en verder te gaan. Die hulp kan een professionele behandeling zijn maar ook van andere kanten komen. Iedereen kan bijdragen aan een goede geestelijke gezondheid. Samen zijn we de Nederlandse ggz.