Zoeken

Mentale gezondheid

Een goede geestelijke gezondheid is voor ieder mens van belang. Het is een voorwaarde voor een vitale en veilige samenleving en een economische factor van betekenis.
Mentale gezondheid gaat over het..........
)

Waar zetten wij ons voor in

Meedenken?

We vernieuwen en verbeteren de ggz. Dit doen we samen met anderen. Bijvoorbeeld door het delen van ideeën en initiatieven. Wil jij ook met ons meedenken?

Publicaties

  • Factsheet depressie de Nederlandse ggz, 01.06.2013

    Bijna 20% van alle Nederlanders krijgt ooit in zijn leven met depressie te maken. Depressie is nationaal één van de grootste veroorzakers van gezondheidsverlies en kost jaarlijks bijna drie miljard euro aan directe en indirecte kosten. Effectieve behandeling helpt niet alleen de hersteltijd te verkorten, maar beperkt ook het aantal mensen met langdurige depressie.

Meer publicaties...