Zoeken

Innovatie

We slaan nieuwe wegen in. Meer dan ooit richten we ons op samenwerken en kennisdelen. Mét onze leden zetten we in op innovatie.
)

Waar zetten wij ons voor in

Meedenken?

We vernieuwen en verbeteren de ggz. Dit doen we samen met anderen. Bijvoorbeeld door het delen van ideeën en initiatieven. Wil jij ook met ons meedenken?

Publicaties

  • Best passende zorg voor kwetsbare jongeren BGZJ, 25.03.2019

    Kwetsbare jongeren zijn vaak veel meer gebaat bij behandelen, humaniseren, normaliseren, soms accepteren en includeren. In dit gezamenlijke actieplan staat hoe verschillende organisaties hieraan willen werken.

  • Kostprijzen Jeugd ggz Berenschot, 20.02.2019

    Veel gemeenten kennen al sinds de ‘transitie van jeugdzorg’ flinke druk op het budget voor jeugdzorg. Zij willen zorgaanbieders een reëel tarief betalen. Over wat een reëel tarief is, bestaat veel discussie. Om aan deze discussie een constructieve bijdrage te leveren, voerde Berenschot in de 2e helft van 2018 een benchmarkonderzoek uit naar kostprijzen.

Meer publicaties...