Zoeken

  • Factsheet depressie de Nederlandse ggz, 01.06.2013

    Bijna 20% van alle Nederlanders krijgt ooit in zijn leven met depressie te maken. Depressie is nationaal één van de grootste veroorzakers van gezondheidsverlies en kost jaarlijks bijna drie miljard euro aan directe en indirecte kosten. Effectieve behandeling helpt niet alleen de hersteltijd te verkorten, maar beperkt ook het aantal mensen met langdurige depressie.