Zoeken

In juli 2018 werd door het CBS bekend gemaakt dat in 2017 1971 mensen een einde aan hun leven maakten, 23 meer dan in 2016. Een opvallende toename hier is dat er 81 tieners overleden door zelfdoding terwijl dit aantal in 2016 nog op 48 zat. De Nederlandse ggz is geschrokken van de stijging van het aantal suïcides in Nederland. Daarnaast is tenminste 40% van de mensen die in 2018 suïcide pleegden patiënt bij een ggz-instelling.  

 

Onze ambitie 

In de ledenvergadering van 7 december 2018 heeft winning team Zero suïcide haar ambitie gepresenteerd door middel van o.a. een indrukwekkend filmpje, aan de leden van de Nederlandse ggz. Zij willen een land waarin niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfmoord. De Nederlandse ggz heeft er dan ook voor gekozen om, zich volgens het Next level gedachtegoed, te committeren aan de Zero suïcide ambitie. 

Er moet nog veel gebeuren. Maar samen met de Overheid, 113, de beroeps- en cliënten/familieorganisaties en veel andere partijen staan we sterk om de jaarlijkse ramp van 2000 suïcides te voorkomen. De Nederlandse ggz heeft een bouwteam opgericht wat in samenspraak met 113 en het reeds bestaande zelfmoordpreventie-netwerk verdere invulling gaat geven een de rol van GGZ Nederland en al haar leden in het vervullen van de ambitie Zero Suïcide. 

(hier oproep invoegen met e-mail om aan te sluiten bij bouwteam) 

 

Supranet 

Supranet is een landelijk samenwerkingsverband voor- en door ggz-professionals op initiatief van 113 zelfmoordpreventie. Het doel van Stichting Supranet GGZ is: 

 

Meer informatie over Supranet vind je op hun website of in een artikel uit ons e-magazine GGZ Uitgelicht. 

 

Doodzonde 

Doodzonde is een indrukwekkende documentaire die laat zien hoe zelfdoding van twee jonge mensen het leven van hun dierbaren en betrokkenen overhoophaalt. Hulpverleners, familie, een docente, een pastoor en een collega blikken terug op het behandelproces en de vreselijke afloop. Uit onderzoek blijkt dat het actief betrekken van naasten en familie van preventief belang is bij het voorkomen van suïcides. Stichting Turning Point maakte deze documentaire in samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie en zorgprofessionals. 

 

27 februari 2019 was voorzitter Jacobine Geel van de Nederlandse ggz aanwezig bij de première van de documentaire doodzonde. Zij stelt in haar bijdrage: “Er is iets veranderd, radicaal veranderd. We zijn ons er – als samenleving - bewust van geworden dat achter iedere zelfmoord een wereld van groot en radeloos verdriet schuilgaat, en dat iedere zelfmoord en één te veel is. En juist dat gegroeide bewustzijn maakt dat we ieder jaar opnieuw hevig schrikken van het aantal mensen dat zich van het leven berooft. 1917 in 2018, onder wie een groeiende groep jongeren. En wat ook veranderd is, radicaal veranderd, is dat steeds minder mensen, steeds minder zorgverleners – óók in de ggz – de bocht nemen dat niets helpt. Veel vaker zeggen mensen nu: “Ik wilde helpen, het heeft niet geholpen, dus dít hielp niet. Maar wat wél?” Wat helpt wél? Welke vorm van aandacht, en van wie, kan iemand die in zijn eigen afgrond kijkt wél bereiken? Wat kunnen familie en vrienden doen, welke handvatten hebben zorgverleners? En hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat dat getal van 1917 omlaag gaat? Wat kunnen we doen in een streven naar Zero Suïcide?” 

 

Turningpoint heeft over het belang van het betrekken van familie en naasten een landelijk filmtool ontwikkeld. De tool bestaat uit interviews met dertig deskundigen, hulpverleners, cliënten en naasten.  

Meer informatie over Doodzonde is te vinden op hun website.