Zoeken

Brancheorganisaties Zorg (BoZ)

ActiZ, VGN, NFU, NVZ en de Nederlandse ggz -de brancheorganisaties in de zorg- hebben zich verenigd in Brancheorganisaties Zorg (BoZ). BoZ streeft naar kwalitatief goede zorg, die voldoet aan eigentijdse eisen. Voor goede zorg zijn goed bestuur en toezicht een belangrijke voorwaarde. Daarom werkt BoZ per 1 januari 2017 met een geheel herziene governancecode zorg. In deze governancecode zijn nieuwe inzichten, kennis, opvattingen en verwachtingen rond goed bestuur en toezicht uitgewerkt. De code geeft de zorginstelling regels voor het afleggen van de maatschappelijke verantwoording aan de belanghebbenden van de instelling. Denk hierbij aan patiënten en cliënten, verzekeraars en overheden. Daarnaast gaat de code in op: Als een instelling de code niet goed toepast, kan een aantal belanghebbenden met een klacht een beroep doen op de Governance commissie van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Dit kan ook wanneer een instelling niet kan verklaren waarom ze de code verkeerd toepast. De commissie geeft vervolgens een niet bindend, maar wel zwaarwegend advies.
Ga naar de BoZ website

ieder(in)

Ieder(in) is de koepelorganisatie en het grootste netwerk van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Ieder(in) maakt zich sterk voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen en niemand wordt uitgesloten. Dit betekent dat de huidige maatschappij zich veel meer moet instellen op mensen met een beperking of chronische ziekte. Zij moeten kunnen rekenen op zorg en ondersteuning op maat. En ze moeten net als iedereen vrij kunnen kiezen hoe ze willen wonen, leren, werken, reizen en recreëren.
Ga naar ieder(in) website

KBO-PCOB

KBO-PCOB is met een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.
Ga naar KBO-PCOB website

MIND

Ruim 40 procent van de Nederlanders heeft ooit psychische klachten gehad. MIND wil psychische problemen voorkomen en mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen. Dit doen ze door informatie te bieden, onderzoek te doen, projecten uit te voeren en actie te voeren. Samen met cliënten- en familieorganisaties, maatschappelijke organisaties, onderzoekers, ambassadeurs en donateurs. 

MIND is een initiatief van Fonds Psychische Gezondheid/Korrelatie en het Landelijk Platform GGz.
Ga naar MIND website

Patiëntenfederatie Nederland

Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt ruim 200 patiënten- en consumentenorganisaties en verstevigt de positie van patiënten in de spreekkamer en in het zorgstelsel. Op basis van de ervaringen van mensen laat de federatie de zorg steeds beter aansluiten bij wat mensen vragen. Patiëntenfederatie Nederland biedt via haar kanalen, zoals patientenfederatie.nl en ZorgkaartNederland.nl informatie die mensen helpt bij het maken van keuzes in de zorg.
Ga naar Patiëntenfederatie Nederland website

De Stichting Topklinische GGz

TOPGGz is zeer gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg gericht op patiënten met ernstige, complexe of zeldzame psychische aandoeningen. De Stichting Topklinische GGz stimuleert deze zorg. Met een keurmerk op basis van strenge criteria onderscheiden ze afdelingen die hoogspecialistische zorg combineren met wetenschappelijk onderzoek en innovatie.

Een afdeling die het TOPGGz keurmerk verworven heeft, heeft behalve de hoogspecialistische zorg voor de individuele patiënt ook een belangrijke taak in de verdere ontwikkeling van het ggz-vakgebied.

Door patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek, ontwikkeling en implementatie van innovaties en verspreiding van kennis, leveren TOPGGz afdelingen een bijdrage aan het verbeteren van de zorg. Op de website van TOPGGz vindt u alle afdelingen die het TOPGGz keurmerk hebben. Daarnaast vindt u informatie over hoe het TOPGGz keurmerk verworven kan worden.

Ga naar TOPGGz website