Zoeken

Tijdens deze bijeenkomst maakt u kennis met de opbrengsten en ontwikkelde instrumenten van programma De Zorg Brandveilig, een initiatief van Brancheorganisaties Zorg en Brandweer Nederland. Ook bieden UMC Utrecht en Veiligheidsregio Utrecht (VRU) een unieke inkijk in hoe zij samenwerken aan een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid.

Omdat er in de zorg specifieke risico’s zijn, zoals risicovol gedrag en een beperkte zelfredzaamheid van cliënten, patiënten en bewoners, is het voldoen aan bestaande wet- en regelgeving geen garantie voor voldoende brandveiligheid. Daarom is een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid het meest effectief.

Opbrengsten ‘De Zorg Brandveilig’

Programma De Zorg Brandveilig stimuleert sinds 2014 deze omslag van regelgericht naar risicogestuurd denken en handelen en heeft tal van kennis, ervaringen en instrumenten opgebracht. In de bijeenkomst ontdekt u wat u direct kunt toepassen in uw zorgorganisatie. Hierbij kunt u denken aan risicoprofielen voor cliënten of patiënten, voorlichtingsmaterialen, maar ook aan innovatieve instrumenten als virtual reality trainingen en de online applicatie BrandWijzer.

Voor wie interessant

Deze bijeenkomst richt zich vooral op geïnteresseerden die nog niet (veel) in aanraking zijn gekomen met de activiteiten van De Zorg Brandveilig. Deelname is mogelijk voor iedereen die werkt in de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen, umc's en revalidatiecentra en voor geïnteresseerden die werken in veiligheidsregio’s. Het programma is vooral interessant voor iedereen die betrokken is bij het thema brandveiligheid, zoals bestuurders, veiligheidscoördinatoren, facilitair managers, medewerkers vastgoed, BHV-verantwoordelijken, locatieverantwoordelijken, arbocoördinatoren en zorgmanagers.

Speciaal voorprogramma voor bestuurders

De bijeenkomst wordt voorafgegaan door een inhoudelijke lunch voor bestuurders van zorgorganisaties. Onder het genot van een hapje en drankje met collegabestuurders wordt u bijgepraat over de rol van bestuurders op het gebied van brandveiligheid. Sprekers zijn o.a. Theo van Uum, directeur Langdurige zorg van het ministerie van VWS en Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit. Optioneel kunt u aansluitend aan de lunch deelnemen aan het hoofdprogramma van de bijeenkomst.

Meer informatie en inschrijven

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 8 april van 13:00 tot 16:45 uur bij UMC Utrecht. De bestuurderslunch is voorafgaand om 11:30 uur. Klik hier voor meer informatie over het programma en kosteloos inschrijven

Over De Zorg Brandveilig

Deze bijeenkomst is een onderdeel van het landelijke programma De Zorg Brandveilig, een initiatief van Brandweer Nederland en ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN verenigd in Brancheorganisaties Zorg (BoZ), met ondersteuning van het ministerie van VWS. Kijk op www.dezorgbrandveilig.nl voor meer informatie.