Zoeken

Het bestuur van GGZ Nederland kende vier vacatures. De leden van GGZ Nederland hebben de afgelopen weken (digitaal) kunnen stemmen op de voorgedragen bestuursleden. De digitale opkomst was 64% en de voorgestelde bestuursleden zijn unaniem aangenomen. Tijdens de speciale Algemene Leden Vergadering (ALV) op 15 februari 2019 zijn de nieuwe bestuursleden benoemd.

Het bestuur is nu weer op volle sterkte en kan samen met de leden en medewerkers van het bureau de vele ambities in het jaarplan (in de bijlage) realiseren: zowel inhoudelijk, als qua doorontwikkeling naar een dynamische netwerkorganisatie, in goede verbinding en afstemming met stakeholders en bestaande netwerken.

Het bestuur van GGZ Nederland en de portefeuilleverdeling ziet er als volgt uit:

Onafhankelijk voorzitter
Jacobine Geel

Portefeuillehouders waardenetwerken

Portefeuillehouders belangenbehartiging