Zoeken

De best passende zorg voor kwetsbare jongeren. Dat is het doel in het gezamenlijk actieplan dat de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) en het ministerie van VWS vandaag bekend maken. In het plan staan maatregelen om de huidige JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) te verbeteren. Zo moeten gedwongen afzonderingen tot het verleden behoren. Het aantal suïcides moet omlaag en het aantal gesloten plaatsingen en onnodige doorplaatsingen moeten worden verminderd. Betere ondersteuning thuis, betere ambulante zorg en nieuw te ontwikkelen beter passend zorgaanbod moet de verandering in gang zetten.
De brede jeugdsector heeft het actieplan geschreven.