Zoeken

Het voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals e-health), dat is de essentie van het rapport van de Taskforce De Juiste Zorg op de Juiste Plek. In januari startte de Taskforce in opdracht van het ministerie van VWS. Recent presenteerden zij hun rapport. Het zal een belangrijke leidraad vormen voor te sluiten hoofdlijnenakkoorden in de zorg.

Beter en efficiënter

Waar liggen kansen om de zorg beter en efficiënter te organiseren, tegen lagere kosten? Gerenommeerde experts uit het veld kregen de opdracht een inspirerende bijdrage te leveren aan de discussie over de toekomst van de zorg in Nederland. Er zijn op lokaal en regionaal niveau veel voorbeelden van succesvolle verschuivingen en innovaties van zorg zichtbaar, maar een brede beweging tekent zich nog niet af.

Waardevol rapport

Het rapport van de Taskforce De Juiste Zorg op de Juiste Plek is voor GGZ Nederland een waardevolle input voor gesprekken over de toekomst van de sector. De conclusies in het rapport (voorkomen, verplaatsten en vervangen van zorg) sluiten goed aan bij de ontwikkelingen die in de ggz in gang zijn gezet: minder opnames, meer zorg dichterbij organiseren. Vanuit de ggz namen – op persoonlijke titel - Elnathan Prinsen (Dimence Groep) en Gerard de Valk (Altrecht) deel aan de taskforce.