Zoeken

Het is heel goed nieuws dat mensen met een psychische aandoening straks een beroep kunnen doen op de Wet langdurige zorg. Staatssecretaris Blokhuis van VWS liet weten dat het de bedoeling is om de wet per 1 januari 2021 ook voor deze groep mensen gereed te hebben. De Wet langdurige zorg (Wlz) vergoed zorg en ondersteuning voor mensen die permanent toezicht nodig hebben of 24 uur per dag zorg in de buurt nodig hebben.

Ook een psychische stoornis kan ervoor zorgen dat mensen hun leven lang en levensbreed die zorg of toezicht nodig hebben. Door de Wlz open te stellen voor ggz-cliënten, worden mensen met een psychische aandoening net zo behandeld als ieder ander die een zware zorgvraag heeft. Deze zomer worden reacties verzameld van betrokken organisaties, zodat het ministerie van VWS na de zomer een wetsvoorstel kan presenteren.

Spoorboekje

Op 5 juli debatteert de Tweede Kamer met staatssecretaris Blokhuis over de toegang van de Wlz voor ggz-cliënten. Er moet tot 2021 nog veel gebeuren. Samen met Federatie Opvang en RIBW Alliantie vragen we Kamerleden met de staatssecretaris te komen tot een soort spoorboekje, waaruit blijkt of en hoe het gewenste eindstation bereikt wordt. We hebben daarvoor bijvoorbeeld een nog beter beeld nodig van wie straks in aanmerking komen voor de Wlz, zodat niemand tussen wal en schip valt. En we vragen om een uitvoeringstoets over de borging van kwaliteit en continuïteit van zorg. Lees de hele brief hier.

GGZ Nederland pleit al lang, samen met onder meer MIND, RIBW Alliantie en Federatie Opvang, voor openstelling van de Wlz. In de Tweede Kamer maakten D66 en CDA zich hier sterk voor. Tot nu toe krijgen cliënten met een zware zorgvraag zorg of hulp vanuit de Zorgverzekeringswet of de Wmo, maar vanwege de zwaarte van zorg die nodig is, zijn die wetten niet altijd toereikend om de juiste hulp te financieren.