Zoeken

Het ministerie van VWS stelde met elf betrokken organisaties, waaronder GGZ Nederland, RIBW Alliantie en Federatie Opvang de Meerjarenagenda Toekomst Beschermd Wonen en Opvang vast.

Er is maanden is gewerkt om te komen tot deze meerjarenagenda. Staatssecretaris Blokhuis (Welzijn en ggz) is erg tevreden met deze uitkomst. “De meerjarenagenda vormt een heldere stip op de horizon. We hebben hiermee duidelijkheid en overeenstemming over wat er moet gebeuren om de opvang en ondersteuning van mensen in een kwetsbare situatie nog beter te regelen. Zodat zij zo goed mogelijk kunnen herstellen en mee kunnen doen aan de samenleving. Het advies van de commissie Dannenberg dat de mens centraal stelt, is me uit het hart gegrepen. Wat heeft hij of zij nodig en uitgaan van talenten van mensen. Ieder mens heeft talenten.”

Goed uitgangspunt, maar wel vragen
Het uitgangspunt van de commissie Dannenberg voor de meerjarenagenda wordt ook gesteund door GGZ Nederland, maar wel zijn er vragen over de gewenste resultaten. Hoe gaan we de gestelde doelen bereiken? Wat is de rol van trekkers vanuit de verschillende branches, hoe worden zij ondersteund en welke rol zal het ministerie van VWS vervullen? Hoe wordt de stelselverantwoordelijkheid ingevuld? Dit hebben Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland gezamenlijk aangegeven bij de staatssecretaris.

Aanstaande dinsdag 29 mei wordt een eerste (ambtelijke) bijeenkomst gehouden met de partijen hoe de afspraken verder in te vullen.

Lees meer op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/05/24/meerjarenagenda-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang