Zoeken

GGZ Nederland gelooft erin dat mensen met psychische of psychosociale problemen in het algemeen het beste af zijn als ze thuis wonen. En de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis wordt gemaakt. Gemeenten zijn hier verantwoordelijk voor. Wij roepen de gemeenten op om mensen uit de praktijk zoveel mogelijk te betrekken bij de uitwerking en uitvoering van de plannen.

Er is afgesproken dat gemeenten eind 2017 een regionaal plan van aanpak voor beschermd wonen en opvang gereed hebben. GGZ Nederland, RIBW Alliantie, Federatie Opvang en MIND hebben een aantal van die plannen geanalyseerd en we zien verschillen met wat in de praktijk nodig is. Wij constateren dat er in veel plannen ingezet lijkt te worden op kortdurende begeleiding. Vanuit de praktijk weten we dat de stap van beschermd naar thuis wonen dan vaak te groot wordt, met kans op terugval. Veel mensen redden het niet zonder langdurende begeleiding op maat die overigens wel in intensiteit kan variëren. Om dat te kunnen bieden, is er gespecialiseerde kennis nodig, waaronder die van ervaringsdeskundigen. Zij kunnen samen met andere partners mensen stapje voor stapje begeleiden naar herstel. 

Anti-stigmatisering

Tegelijk is de transformatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang een opgave voor de gehele samenleving. De inzet van organisaties op het gebied van onder meer wonen, werk en inkomen is nodig om mensen om wie het gaat ook echt een thuis in de samenleving te geven. Ook deze organisaties kunnen gebruik maken van ervaringskennis. Daarnaast is ruimte gewenst voor initiatieven die de doelgroep zelf en naastbetrokkenen ontwikkelen. Ten slotte pleiten wij voor investeringen in anti-stigmatisering, zodat we hopelijk bereiken dat onnodige angst en koudwatervrees voor risico’s bij de omgeving wordt weggenomen.

Praktische oplossingen

Er is nog veel werk te verzetten om de randvoorwaarden voor beschermd thuis wonen (sociale inclusie) op orde te brengen. Onze oproep aan gemeenten is: zorg ervoor dat de plannen goed uitpakken voor de mensen waar het hierover gaat. Wij willen graag dat de expertise van ervaringsdeskundigen en professionals maximaal wordt ingezet om de stap van beschermd wonen naar beschermd thuis mogelijk te maken. Zodat papieren plannen omgezet worden in praktische oplossingen.