Zoeken

GGZ Nederland heeft ongeveer 100 ggz-instellingen die aangesloten zijn bij de vereniging. Deze gezamenlijke leden vertegenwoordigen de meerderheid van geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Samen met Vektis bouwde GGZ Nederland een ‘zorgportaal’ met rapportages op maat over de geestelijke gezondheidszorg. Hiermee kan GGZ Nederland actuele vragen beantwoorden of jaarlijkse rapportages opstellen over het zorggebruik in Nederland. Bijvoorbeeld hoeveel mensen er in de basis ggz worden behandeld, en welk aandeel daarvan werd het jaar ervoor nog in de gespecialiseerde ggz behandeld? De antwoorden zijn snel te vinden, en kunnen indien gewenst verder worden verdiept.