Zoeken

Tijdens het Kennis- en participatiefestival op 24 mei 2018 in Den Bosch is het convenant Samen werken aan wat werkt! ondertekend. Met een aantal speerpunten zetten de deelnemende partijen in op de ondersteuning naar betaald werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Een daarvan is het tegengaan van vooroordelen over mensen met een psychische aandoening. Parallel gaan de werkgevers aan de slag om er aan bij te dragen dat meer mensen met psychische problemen aan het werk kunnen. De volgende partijen tekenen de overeenkomst: GGZ Nederland, UWV, Cedris, Divosa, de Federatie Opvang, Mensen Met Mogelijkheden, MIND, RIBW Alliantie, Stichting Samen Sterk Zonder Stigma en VNG. Met de ondertekening wordt de lopende samenwerking uit 2012 tussen UWV en GGZ Nederland geïntensiveerd en verbreed.

Extra impuls

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en haar collega Paul Blokhuis van Volksgezondheid ondersteunen de samenwerking van harte en zetten samen met UWV nog eens 1,5 miljoen euro extra in die moeten helpen bij de toeleiding naar werk, onder meer via Individuele Plaatsing en Steun (IPS) en via pilots bij werkgevers. Het convenant werd tijdens het festival aan de beide bewindspersonen overhandigd. De ministeries van SZW en VWS en werkgeversorganisatie AWVN zijn nauw betrokken bij het nieuwe convenant.