Zoeken

GGZ Nederland reageert verheugd op het onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, waaruit blijkt dat de meeste zorgaanbieders het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling op orde hebben. Zo wordt er bij een intake gevraagd naar de thuissituatie van de cliënt en is er aandacht voor thuiswonende kinderen. Vroegtijdig signaleren, aanpakken en het doorbreken van de intergenerationele overdracht is een maatschappelijke opgave waar GGZ Nederland zich sterk voor maakt. Zorgaanbieders werken hierbij nauw samen met de ketenpartners, zoals gemeenten, jeugdhulp en jeugdbescherming, politie en Veilig Thuis-organisaties.

De afgelopen jaren is een stevige impuls gegeven aan de uitvoering van de meldcode en de kindcheck (onderdeel van meldcode) in de geestelijke gezondheidszorg. In bijna alle instellingen zijn een of meerdere functionarissen werkzaam die collega’s ondersteunen bij vragen over huiselijk geweld en kindermishandeling.

Deze week is het de week tegen kindermishandeling met het thema ‘Ik maak het verschil’. Jaarlijks zijn zo’n 170.000 ouderen, 200.000 volwassenen en 119.000 kinderen slachtoffer van huiselijk geweld of kindermishandeling. De gevolgen kunnen ernstig zijn en vaak levenslang merkbaar.

factsheet IGJ