Zoeken

Met subsidie van VWS heeft GGZ Nederland voor de hele jeugd-ggz een licentie afgesloten met Boom Uitgevers voor het vastleggen van de diagnosecode volgens de DSM-5 in registratiesystemen voor het jaar 2018.

Met Boom Uitgevers is overeengekomen dat de licentie met terugwerkende kracht (per 1 januari 2018) ingaat en loopt tot en met 31 december 2018. Aan de licentie is een aantal voorwaarden verbonden.

Beperking gebruik

De licentie is beperkt tot de DSM-5 classificatie: te weten de lijst van codes, stoornisnamen en domeinen van DSM-5, vermeld op pagina’s 21 tot en met 70 van de 1e druk van het “Beknopt overzicht van de criteria DSM-5” (Nederlandse vertaling, 2014).

De licentie is beperkt tot het classificeren en vastleggen van de diagnose in interne registratie- en informatiesystemen, waaronder een elektronisch cliënten of patiëntendossier, door aanbieders van geestelijke gezondheidszorg binnen het domein van de Jeugdwet (jeugd-ggz).

Verwijzing naar de DSM5/disclaimer

In de registratie- en informatiesystemen waarin de inhoud uit de DSM5 is opgenomen dient de volgende informatie te worden opgenomen:

© 2000-2013 American Psychiatric Association, p/a Uitgeverij Boom, Amsterdam. Alle rechten voorbehouden

Boom Uitgevers Amsterdam BV
Prinsengracht 747-751
Postbus 15970
1001 NL Amsterdam

info@boomamsterdam.nl

*DSM-5 is a registered trademark of the American Psychiatric Association, and is used with permission herein. Use of these term is prohibited without permission of the American Psychiatric Association. Use of this trademark does not constitute endorsement of this product by the American Psychiatric Association.

Ander gebruik

Voor toestemming voor ander gebruik, aanvullende informatie en/of licenties dient contact te worden opgenomen met Boom Uitgevers.

Voor 2019 dienen andere afspraken te worden gemaakt, waarvoor GGZ Nederland in overleg gaat met partijen.