Zoeken

Minister De Jonge trekt volgend jaar 10 miljoen euro extra uit voor de langdurige ggz. Een mooi gebaar. Maar het is slechts een druppel op de gloeiende plaat, vindt GGZ Nederland. Dit geld is vooral voor clienten met complexe problematiek. Er is veel meer geld nodig voor goede kwaliteitszorg aan alle clienten in de langdurige ggz. “Juist deze kwetsbare mensen verdienen de beste hulp die er is”, zegt directeur Veronique Esman van GGZ Nederland

GGZ Nederland legt zich niet neer bij de door de minister toegezegde 10 miljoen euro voor 2019. Veronique Esman: “Het is een kleine stap in de goede richting en voor volgend jaar moeten we het ermee doen. Maar we willen cliënten echt verder helpen bij hun persoonlijke en maatschappelijk herstel. Daarvoor is een andere mix van hulpverleners nodig, zoals ervaringsdeskundigen, hersteldeskundigen en arbeidsdeskundigen.” Bovendien wil GGZ Nederland extra inzet op behandeling. Hier valt nog veel winst te behalen, bijvoorbeeld in de verwerking van trauma’s en door cliënten meer zeggenschap te geven bij (het voorkomen van) een terugval.

Kostprijsonderzoek

In 2017 heeft KPMG in opdracht van de NZa een kostprijsonderzoek gedaan naar de langdurige zorg (de Wlz) in de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg en de ggz. Uit dit onderzoek bleek dat de ggz vooral geld tekort komt om de gewenste kwaliteitszorg te leveren aan cliënten met complexe problematiek. GGZ Nederland heeft vervolgens met behulp van eigen onderzoek aangetoond dat de ggz ook geld tekort komt voor de gewenste kwaliteitszorg aan andere groepen cliënten in de langdurige ggz.

Professionals

Hoe komt het dat de uitkomsten van beide onderzoeken zo van elkaar verschillen? GGZ Nederland heeft in overleg met de NZa voor een andere benadering gekozen. In plaats van terug te kijken naar wat er in een bepaald jaar is uitgegeven, heeft de branchevereniging aan behandelaars, begeleiders en ervaringsdeskundigen gevraagd wat volgens hen de beste zorg voor diverse groepen cliënten in de langdurige ggz zou zijn. Veronique Esman: “We hebben de professionals om een kwaliteitsnorm gevraagd. Vervolgens zijn we gaan rekenen wat die zorg kost. We zijn erachter gekomen dat we voor goede kwaliteitszorg aan alle cliënten in de langdurige ggz bijna 135 miljoen euro tekort komen.”

GGZ Nederland wil hier in het najaar met het ministerie van VWS en de NZa afspraken over maken. “We laten het er niet bij zitten”, zegt Esman. “Juist deze kwetsbare mensen verdienen de beste hulp die er is.”