Zoeken

De ggz is een razend interessante zorgsector om in te werken. Toch heeft ook de ggz te maken met personeelstekorten. Maar hoe groot zijn deze tekorten voor nu en de nabije toekomst concreet? Hoeveel opleidingsplekken zijn er voor 2019 toegekend? En wat is er in het bestuurlijk akkoord voor de geestelijke gezondheidszorg afgesproken om de problemen op de arbeidsmarkt op te lossen? De antwoorden op deze - en andere - vragen kunt u vinden in de factsheet Kencijfers Arbeidsmarkt ggz van GGZ Nederland.

Oplossingen voor problemen op de arbeidsmarkt zijn ook door GGZ Nederland naar voren gebracht in een brief aan Tweede Kamerleden. Onder meer het belang van bekostiging van niet-BIG-geregistreerde beroepen staat centraal. Ook pleit GGZ Nederland voor een verhoging van het Stagefonds met 25 procent. Donderdag 6 december debatteert de Tweede Kamer over de ggz. Lees hier de brief die we naar de Tweede Kamer stuurden.

Bekijk hier kerncijfers arbeidsmarkt ggz