Zoeken

Het nieuwe bestuur van Mental Health Europe heeft Jan Berndsen gekozen tot voorzitter. Jan Berndsen is bestuurder van Lister en werd voorgedragen door GGZ Nederland. Berndsen volgt als voorzitter Nigel Henderson uit Schotland op.

Leden van Mental Health Europe kwamen van 19 tot en met 21 april bijeen in Ljubljana (Slovenië) en kozen daar nieuwe bestuursleden. Jan Berndsen werd niet alleen herkozen voor een tweede termijn in het bestuur, maar ook door zijn mede-bestuursleden tot voorzitter van de Europese koepelorganisatie voor geestelijke gezondheid. MHE zet zich in voor lobby, anti-stigma en mensenrechten op het gebied van geestelijke gezondheid, bijvoorbeeld bij de implementatie van het VN Verdrag voor mensen met een handicap. Jan Berndsen: ‘Aanvullend op de brede doelen van Mental Health Europe, wil ik mij de komende drie jaar hard maken voor versterking van de inzet van ervaringsdeskundigen in de ggz in heel Europa. Het is goed als overal in Europa goede, betaalde ervaringswerkers actief zijn’.

Mental Health Europe (MHE) is een koepelorganisatie voor zorgaanbieders, patiënten-, cliënten- en familievertegenwoordigers en professionals in de ggz. MHE werkt vanuit Brussel. GGZ Nederland is lid van Mental Health Europe. Kennisuitwisseling en Europese belangenbehartiging is belangrijk om geestelijke gezondheidszorg in heel Europa te verbeteren. Vanuit Nederland delen we kennis, maar leren we ook van de ervaring in andere landen.

Voor meer informatie over Mental Health Europe, zie de website van MHE.