Zoeken

GGZ Nederland ondersteunt de campagne 'Hey! Het is oké’ van het ministerie van VWS om psychische problemen bespreekbaar te maken. Ruim 800 duizend Nederlanders kampen met een depressie. De overgrote meerderheid van de mensen met depressieve gevoelens vindt het lastig om er zelf over te beginnen, terwijl ze dat eigenlijk wel willen, zo blijkt uit onderzoek van VWS. De nieuwe campagne van VWS moet dit taboe doorbreken.


'Hey! Het is oké, maak depressie bespreekbaar' is onderdeel van de Depressie Deal die begin vorig jaar door negentien partijen, waaronder GGZ Nederland, is ondertekend. Doel is het aantal mensen met een depressie mensen in tien jaar tijd te verminderen. Voorzitter Jacobine Geel tekende namens GGZ Nederland het meerjarenprogramma depressiepreventie dat minimaal vijf jaar loopt. Om het aantal depressiegevallen terug te dringen is het belangrijk te investeren in preventie en vroeg-signalering. Van alle psychische aandoeningen komt depressie veruit het meest voor. Bijna 20% van alle Nederlanders krijgt er ooit in zijn leven mee te maken. Depressie is nationaal één van de grootste veroorzakers van gezondheidsverlies en kost jaarlijks bijna drie miljard euro aan directe en indirecte kosten. Effectieve behandeling helpt niet alleen de tijd voor het herstel te verkorten, maar beperkt ook het aantal mensen dat kampt met langdurige depressie.\
Bekijk het campagnefilmpje hier.