Zoeken

GGZ Nederland hecht aan een spoedige inschrijving van de zorgstandaarden in het register van het Zorginstituut Nederland. Een zorgstandaard geeft op hoofdlijnen weer wat de norm is waaraan goede geestelijke gezondheidszorg voor een bepaalde aandoening minimaal moet voldoen. Dat geldt zowel voor zowel zorginhoudelijke als procesmatig aspecten.

GGZ Nederland heeft daarom alle partijen die iets kunnen betekenen in het vlottrekken van deze kwestie, te weten het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en het kwaliteitsinstituut van de ggz, akwa (alliantie kwaliteit in de ggz), verzocht om bestuurlijk overleg op de kortst mogelijke termijn.

De zorgen zijn eveneens gedeeld met Tweede Kamerleden die op 6 december a.s. met staatssecretaris Blokhuis debatteren over de ggz.