Zoeken

Zorgverzekeraars en ggz-aanbieders hebben afspraken gemaakt over het Zelfonderzoek curatieve GGZ 2015. In het zelfonderzoek toetst de deelnemende ggz-aanbieder de eigen declaraties op een aantal gezamenlijk opgestelde controlepunten. Dit gebeurt aan de hand van een vooraf overeengekomen toetsings- en normenkader. Het zelfonderzoek draagt bij aan de ontwikkeling om ‘in control’ te komen over het declaratieproces en om declaraties efficiënt en effectief te controleren, zodat alle partijen sneller inzicht krijgen in de daadwerkelijke omzet, dan wel de daadwerkelijke zorgkosten.

Ggz-aanbieders controleren zelf de recht- en doelmatigheid van declaraties. De reviewende zorgverzekeraar beoordeelt de door de ggz-aanbieder uitgevoerde werkzaamheden en trekt een conclusie over het uitgevoerde zelfonderzoek.

Lessons learned

Inmiddels is ruim twee jaar ervaring opgedaan met de uitvoering van de zelfonderzoeken in de ggz. De ‘lessons learned’ zijn meegenomen in de opzet van het Zelfonderzoek cGGZ 2015. Zo is het aantal controlepunten met de helft verminderd, is de formulering van diverse controlepunten verduidelijkt, en wordt het rapportageformat verbeterd. Ook het accountantsprotocol is vereenvoudigd.

Tijdige afstemming

Voor een efficiënte en effectieve uitvoering van het zelfonderzoek is het van essentieel belang dat tijdig contact en tijdige afstemming plaatsvindt tussen ggz-aanbieder, accountant en reviewende zorgverzekeraar. De gezamenlijke landelijke oproep aan de individuele partijen is dan ook om tijdens de uitvoering van het zelfonderzoek cGGZ 2015 daar invulling aan te geven.

Deelname aan zelfonderzoek CGGZ 2015

Deelname aan het zelfonderzoek is voor ggz-aanbieders vrijwillig. Aanmelden voor deelname Zelfonderzoek cGGZ 2015 kan tot en met 2 juni 2017 via de website aanmelden.reviewggz.nl. Let op dat u een bevestiging van uw aanmelding ontvangt.

Algemene vragen over het Zelfonderzoek cGGZ 2015 kunt u stellen via het volgende e-mail adres: VragenZelfonderzoek@ggznederland.nl. De deelnemende ggz-aanbieder kan voor specifieke vragen contact opnemen met zijn reviewende zorgverzekeraar.

Download hier de documenten van het zelfonderzoek cGGZ 2015. Het rapportageformat wordt op 15 mei 2017 gepubliceerd.