Zoeken

Dit kabinet neemt geen besluit meer over de toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) voor mensen met psychische aandoeningen. De Wlz noemt een psychische aandoening nu niet als grond voor toegang. Hoewel het onderwerp niet-controversieel verklaard was, laat staatssecretaris Van Rijn van VWS weten een besluit over te willen laten aan het nieuwe kabinet. Net als cliënten- en familieorganisatie MIND zijn Federatie Opvang, GGZ Nederland en RIBW Alliantie hierover verbolgen. Het gaat om ongeveer 12.000 tot 16.000 mensen die 24 uur per dag hulpverlening, zorg of bescherming nodig hebben en nu geen recht op deze langdurige zorg dreigen te krijgen.

Nu er opnieuw uitstel is, dreigt de zorg voor deze groep mensen met ernstige psychiatrische problematiek per 2020 blijvend via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bekostigd te worden. Wij vrezen echter dat cliënten in de Wmo overvraagd worden, omdat die wet uitgaat van zelfstandig meedoen aan de samenleving, terwijl dat juist is waar cliënten moeite mee hebben. Bekostiging vanuit de Wet langdurige zorg neemt die druk weg en biedt de benodigde stabiliteit.

De Tweede Kamer liet in 2014 al weten het belangrijk te vinden dat voor ggz-cliënten met zware problematiek stabiele bekostiging van zorg en ondersteuning nodig is. Ook het Zorginstituut Nederland (ZiN) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) lieten al weten toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten belangrijk te vinden.