Zoeken

Het debat rondom de bruikbaarheid van ROM, als kwaliteitsinstrument en ten behoeve van de benchmark, blijft de gemoederen in de ggz-sector flink bezighouden. Voor- en tegenstanders manifesteren zich in de (social) media. Tijdens de ALV van 13 april jl werd met de leden van GGZ Nederland overeenstemming bereikt over de door ons gewenste koers in dit debat.

De leden van GGZ Nederland zijn voorstander van de doorontwikkeling van ROM, en willen de inspanningen leveren die nodig zijn om hiervoor (hernieuwd) draagvlak te vinden, graag in gezamenlijkheid met professionals. De ambitie is om vanuit onze eigen kracht toe te werken naar een instrument dat voor alle betrokkenen van waarde is. ROM kan een belangrijke bijdrage leveren aan gepaste zorg en de verbetering van de individuele behandeling. Daarnaast kan ROM gebruikt worden om van elkaar te leren en te verbeteren. Ook vinden wij het belangrijk om transparant te zijn over de kwaliteit die wordt geleverd in de ggz. Dat kan onder andere op basis van ROM-data. Op korte termijn spreken we over deze doorontwikkeling met VWS en de partijen van de Agenda voor Gepast Gebruik en Transparantie.

Klik hier voor het blog dat directeur van GGZ Nederland recent via Skipr publiceerde en dat een neerslag vormt van de door de ALV vastgestelde richting.