Zoeken

In de Tweede Kamer legde premier Rutte de regeringsverklaring af, waarin hij het regeerakkoord toelicht. De premier gaf aan dat het kabinet er wil zijn voor iedereen in ons land. Een visie die wordt gedeeld door GGZ Nederland. Geestelijke gezondheid is iets dat iedereen aangaat.

Goede geestelijke gezondheidszorg is van enorm belang voor mensen en de economie. Juist daarom is het goed dat premier Rutte aan in de regeringsverklaring aangeeft dat samenhang in het beleid wezenlijk is. Om geestelijke gezondheid te verbeteren is het nodig over beleidsterreinen en begrotingshoofdstukken heen te kijken. GGZ Nederland wil daarbij graag partijen met elkaar verbinden.

We kunnen namelijk niet achterover leunen: de decentralisatie van de jeugdhulp heeft nog niet gebracht wat we hoopten, voor een veilige samenleving en goede forensische zorg zijn reële tarieven nodig en ook als het om personeel voor de ggz gaat, is er krapte op de arbeidsmarkt. En om meer tijd en zorg aan patiënten en cliënten te kunnen besteden is het hard nodig de administratieve lastendruk te verminderen.

GGZ Nederland en haar leden hebben net als het kabinet de ambitie om iedereen zo veel mogelijk mee te laten doen aan de maatschappij. We willen verder werken aan het versterken van de opbouw van ambulante zorg en de inkoop van zorg op basis van kwaliteit. GGZ Nederland wil samen met patiënten- en cliëntenorganisaties, zorgverzekeraars, gemeenten en andere stakeholders op zoek gaan naar vernieuwende oplossingen voor de uitdagingen waar we voor staan. Wij delen hiervoor graag onze ideeën. GGZ Nederland wil bijdragen aan een mentaal gezonde, inclusieve en veilige samenleving.