Zoeken

GGZ Nederland herkent de problematiek van mensen die geen zorg willen en bij wie gedwongen zorg niet altijd op te leggen is, zoals geschetst bij Bart van U, de moordenaar van Els Borst. Wij betreuren het zeer dat in dit geval het voor alle betrokkenen zo tragisch is afgelopen.

De inspectie concludeert dat de onderzochte zorgaanbieders zich in het algemeen hielden aan de toen geldende normen en wet- en regelgeving. Dat wil niet zeggen dat er geen verbeterpunten zijn voor de ggz bij zorgmijders zoals bij Bart van U.

Als grootste verbeterpunten zien wij: het betrekken van familie en naasten bij de beoordeling en behandeling door de ggz en meer communicatie en afstemming tussen alle betrokken partijen.

De ggz is bezig om de betrokkenheid van familie en naasten bij de behandeling te versterken, onder andere doordat in de algemene leveringsvoorwaarden van GGZ Nederland de ggz-aanbieders verplicht worden om hun beleid ten aanzien van familie en of naastbetrokkenen te omschrijven en uit te voeren.

De Inspectie legt in haar rapport bloot dat er bij een casus veel partijen betrokken zijn die meer met elkaar dienen te communiceren. GGZ Nederland vindt het heel belangrijk dat er in een netwerk van betrokken partijen een sluitende en persoonsgerichte aanpak voor mensen met complexe problematiek ontwikkeld wordt. Wij pleiten voor uitbreiding van OGGZ teams die 24/7 beschikbaar zijn en voor een goede aansluiting tussen de ggz, de OGGZ en de sociale wijkteams. Binnen dit netwerk moet dan bepaald worden wie de regie voor de betreffende persoon op zich neemt.

De sluitende aanpak van personen met verward gedrag volgens de bouwstenen die het Schakelteam hanteert, is wat ons betreft een belangrijke opgave voor de ggz en alle andere partijen in de regio onder regie van de gemeenten. Wij zien dat er hierin grote stappen en vorderingen worden gemaakt, maar dat we nog niet klaar zijn.