Zoeken

In 2016 heeft O&O-fonds GGZ een nieuwe missie opgesteld: het O&O-fonds GGZ wil ‘werken in de ggz, toekomstgericht vernieuwen en ontwikkelen’ vanuit een proactieve invloed op arbeidsmarkt om een bijdrage te leveren aan hoogwaardige kwaliteit van de zorg- en dienstverlening in de ggz. Hierbij aansluitend, is een aangepaste huisstijl ontwikkeld, de informatie duidelijker en overzichtelijker gerangschikt en de url veranderd naar www.oofggz.nl. De samenwerking tussen de werknemersorganisaties en de werkgeversorganisatie in de ggz geven we vorm vanuit de gedachte ‘Samen werken aan beterwerk’.

De komende tijd wordt de inhoud van de website verder aangevuld met goede voorbeelden uit de praktijk die zich afspelen in de drie pijlers van O&O-fonds GGZ: arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden en arbeidsrelaties. U kunt hiervan op de hoogte blijven door u aan te melden voor de nieuwsbrief: http://www.oofggz.nl/inschrijven-nieuwsbrief/. Voor schriftelijke vragen kunt u terecht via het mailadres info@oofggz.nl.

O&O-fonds GGZ zet zich vanuit een gezamenlijk belang in om het werken in de ggz beter te maken. Zo voert O&O-fonds GGZ een aantal studieafspraken uit die in de cao ggz zijn gemaakt en ondersteunt O&O-fonds GGZ (financieel) projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de branche op het gebied van arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden en arbeidsrelaties. Op de website attendeert O&O-fonds GGZ op relevante bijeenkomsten, zoals themabijeenkomsten over zaken die spelen op HR-gebied of een landelijke P&O en OR-dag.