Zoeken

Het Gezamenlijke actieprogramma (Aedes, Leger des Heils, Federatie Opvang, RIBW Alliantie, GGZ Nederland en VNG is van start. De aanmeldingen overtroffen de verwachtingen. Met een achttal regio’s worden inmiddels gesprekken gevoerd om te komen tot regionale plannen om de uitstroom voor cliënten te bevorderen/ meer woningen beschikbaar te maken. Tijdens een start bijeenkomst op 29 juni as. bent u allen welkom om u te laten informeren en mee te praten. Centraal staat het thema uitstroom, vormen van samenwerking gemeenten, corporaties en instellingen en het beschikbaar krijgen van woningen voor onze cliënten die zelfstandig kunnen wonen. Ook de zo belangrijke randvoorwaarden als begeleiding, zorg en dagbesteding komen aan de orde. Bestuurders uit enkele regio’s zullen zich presenteren met hun aanpak. Er zal volop ruimte zijn voor uitwisseling en kennisdeling met collega-bestuurders. Het definitieve programma volgt op zeer korte termijn. Voor meer informatie zie de uitnodiging en het Plan van Aanpak 'Weer Thuis' 2017/2018

Waar ? 50|50 Hotel en Congrescentrum Belmont, Goorsteeg 66, Ede Tijd: Inloop 09.30, start programma 10.00 uur Eind 12.30 uur en een lunch tot 13.15 uur . Aanmelden kan via Aedes