Zoeken

Met het project Fier in de wereld wil behandelcentrum Fier jonge meiden en vrouwen die in de opvang verblijven samen met vrijwilligers de kans geven om de wereld een stukje mooier te maken. De jonge meiden en vrouwen die bij Fier verblijven, gaan aan de slag met hun eigen plan. Dit kan van alles zijn, als het maar bijdraagt aan een mooiere wereld. Ze worden daarbij gekoppeld aan een vrijwilliger en krijgen hun eigen micro-budget. Samen schrijven ze een plan en zorgen ze voor de uitvoering ervan. Talent ontmoet talent. Cliënten en vrijwilligers leren van elkaar, zowel in de ontmoeting als in de activiteit. De cliënt is projectleider van haar eigen miniproject, de vrijwilligers ondersteunen. Samen vormen zij een team. Dit team kan ondersteuning vragen van diverse professionals binnen en buiten Fier.

Opdoen van succeservaringen

Slachtoffers van geweld ontwikkelen door middel van hun eigen plan hun eigen talenten, competenties, zelfvertrouwen en sociale contacten. Door middel van dit project willen we ze succeservaringen laten opdoen. Want: hoe goed voelt het als jouw plan slaagt? Als jij het voor elkaar krijgt om de wereld een stukje mooier te maken?

Fier wil ze ervaring laten opdoen in het bedenken, implementeren en uitvoeren van hun eigen plan. Ze leren samen te werken met anderen, een eigen begroting te maken en een budget te beheren. Doordat er relatief weinig budget is leren zij bovendien creatief te denken.

Verbindingen door netwerk

Door de meisjes en vrouwen te koppelen aan vrijwilligers willen we hun netwerk vergroten en kennis laten opdoen. Door vrijwilligers en cliënten op een intensieve manier samen te laten werken aan een eigen project, willen we een duurzame verbinding creëren. Mooi resultaat zou zijn als de vrijwilliger(s) na afronding van het project een blijvende, positieve en coachende rol kan spelen.

Resultaten

Regelmatig schrijft Fier over de resultaten van Fier in de wereld:

Meiden Fier koken voor diabetespatienten

Meiden Fier halen geld op voor War Child

Hardlopen voor Dance4Life

Mooiere wereld

Wanneer wordt mijn wereld mooier