Zoeken

Elk jaar worden de op 1 juli nieuwe regels voor registratie en facturatie van zorg vallend onder de Zorgverzekeringswet vastgesteld voor het komende jaar. De implementatie van deze regels vraagt de nodige acties bij zorgaanbieders.

GGZ Nederland heeft met de hulp van VWS, NZa, ZN en een aantal ggz-instellingen een brochure implementatie nieuwe regelgeving opgesteld. Zie bijlage.

In deze brochure wordt het proces en tijdpad geschetst van de veranderingen in de NZa-regelgeving en het contracteringsproces. Daarna volgen handvatten en goede voorbeelden voor de implementatie in de instelling. Ook zijn er handige links opgenomen.