Zoeken

GGZ Nederland feliciteert haar leden Dimence Groep, GGZ Eindhoven, GGZ Noord-Holland-Noord en Lentis met de oprichting van de vereniging Volante. Met dit initiatief willen deze zorgaanbieders gezamenlijk de zorg verbeteren door informatie uit te wisselen en samen te werken aan kwaliteitsstandaarden. Het belang van de patiënt, die steeds meer regisseur van zijn eigen behandeling wordt, staat daarbij centraal. “GGZ Nederland ondersteunt dit initiatief van harte”, aldus voorzitter Jacobine Geel. “Het is een innovatief platform op het gebied van Value Based Health Care en is een waardevolle aanvulling voor de sector.”Value Based Mental Health Care of waardegedreven geestelijke gezondheidszorg, is het thema van de inhoudelijke samenwerking. Door continu te werken aan betekenisvolle uitkomsten voor cliënten tegen zo laag mogelijke kosten van zorg, sluit Volante aan bij de beweging van ‘Value Based Health Care’ in de somatische zorg. Daar draait het om de vraag hoe men klantwaarde kan meten, verbeteren en leveren en wat dat betekent voor de organisatie van de zorg.

Kwaliteit verbeteren

De medewerkers van de vier zorgaanbieders gaan veel met elkaar samenwerken. Behandelingen en de resultaten daarvan worden systematisch vergeleken, waardoor de onderlinge variatie wordt teruggebracht en de kwaliteit in alle organisaties aantoonbaar beter wordt. In de toekomst wordt mogelijk gezamenlijk invulling gegeven aan de beschrijving van behandelingen of het profiel van professionals.
Meer weten? Lees het artikel ggz start met value based healthcare in Zorgvisie