Zoeken

Voorzitter Jacobine Geel tekende namens GGZ Nederland de Depressie Deal en ondersteunt het meerjarenprogramma depressiepreventie. Op 15 januari tekenden 19 partijen het meerjarenprogramma dat minimaal vijf jaar loopt. Het doel is het aantal gevallen van mensen die kampen met depressie te verminderen.

Meer steun nodig

GGZ Nederland steunt de ambitie van het meerjarenprogramma en de gedachte erachter. Om het aantal depressiegevallen terug te dringen is het belangrijk te investeren in preventie en vroegsignalering. Om het programma succesvol te laten zijn, is het volgens GGZ Nederland nodig dat ook de financiers van geestelijke gezondheidszorg, de gemeenten en de zorgverzekeraars, zich verbinden aan die gezamenlijke ambitie. Ook hopen wij dat huisartsen, die een belangrijke rol spelen juist als het gaat om preventie en vroegsignalering, zich kunnen verbinden aan het meerjarenprogramma depressiepreventie.

Depressie

Van alle psychische aandoeningen komt depressie veruit het meest voor. Bijna 20% van alle Nederlanders krijgt er ooit in zijn leven mee te maken. Depressie is nationaal één van de grootste veroorzakers van gezondheidsverlies en kost jaarlijks bijna drie miljard euro aan directe en indirecte kosten. Effectieve behandeling helpt niet alleen de hersteltijd te verkorten, maar beperkt ook het aantal mensen dat kampt met langdurige depressie. Zie ook de factsheet ‘De ernst van depressie’ van GGZ Nederland.

De partijen die het akkoord sloten zijn: ActiZ Jeugd, AJN jeugdartsen, Arbo-verpleegkundigen, Depressie Vereniging, GGD-GHOR Nederland, GGZ Nederland, Jeugdverpleegkundigen, Kenniscentrum Sport, KNGF, MIND NL, ministerie van VWS, NCJ, NIP, NVAB, POH-GGZ, Trimbos -instituut, V&VN en ZonMw.