Zoeken

Vanaf 25 mei 2018 moeten organisaties voldoen aan de AVG. Deze wet geldt voor de hele Europese Unie en vervangt in Nederland de huidige Wet bescherming persoonsgegevens. De AVG geeft mensen meer privacyrechten. Tegelijkertijd krijgen organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen. De nadruk ligt – meer dan nu – op accountability: organisaties moeten kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. Overtredingen van de AVG kunnen oplopen tot hoge boetes.

GGZ Nederland onderneemt meerdere activiteiten om u voor te bereiden op de implementatie van de AVG. Voorbeelden:

Voorbereiding op AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) adviseert organisaties op tijd te beginnen met de implementatie van de nieuwe regels. Om daarbij te helpen, heeft de AP 10 stappen gepubliceerd die organisaties kunnen doorlopen om zich goed voor te bereiden. Voor meer informatie, zie: Voorbereiding op de AVG.

Contact met GGZ Nederland/AP

De publieksvoorlichters van de AP zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur bereikbaar voor privacyvragen. Het telefoonnummer is 0900-2001201 (5 cent per minuut, plus de kosten voor het gebruik van uw mobiele of vaste telefoon). De openingstijden van dit spreekuur worden het komende jaar uitgebreid. U kunt uw vragen over deze nieuwe wet ook aan de AP stellen door te mailen naar vragenAVG@autoriteitpersoonsgegevens.nl. De AP beantwoordt de komende maand in het dossier Voorbereiding op de AVG iedere week de drie meest gestelde vragen.

Mocht u, als lid van GGZ Nederland, het prettiger vinden om uw vraag aan GGZ Nederland te stellen, dan kan dit ook via de mail van de afdeling Zorg en Recht, dan zorgen wij dat het bij de AP terecht komt.