Zoeken

Afgelopen vrijdag vond de eerste dialoogbijeenkomst over de nieuwe Governancecode plaats. Ruim dertig leden van GGZ Nederland - bestuurders en bestuurssecretarissen - gingen na een korte introductie plenair en groepsgewijs in gesprek. Aan de hand van casuïstiek werd geoefend met de betekenis van de Governancecode voor de bestuurlijke praktijk. Het was een levendige uitwisseling, waarin ook al onderwerpen werden aangedragen voor een vervolgbijeenkomst.

Aanspreken in plaats van afvinken

De Governancecode gaat over aanspreken in plaats van afvinken. Jacobine Geel: "Dit is een cultuuromslag die niet alleen van betekenis is voor GGZ Nederland. Ik nodig ieder van harte uit om met de code in de hand in gesprek te gaan in de eigen organisatie, maar ook met stakeholders en collega's. Daarnaast zullen we aan deze waardevolle middag een vervolg geven. Als het aan mij ligt, is deze bijeenkomst de eerste in een reeks. Ook wie niet aanwezig kon zijn is van harte uitgenodigd om zelf onderwerpen en dilemma's aan te dragen."