Zoeken

Op 2 juni zijn de leden van GGZ Nederland geraadpleegd over Onderhandelaarsakkoord CAO GGZhet onderhandelaarsakkoord. In navolging op de positieve reactie vanuit de ledenraadpleging, is het bestuur van GGZ Nederland vandaag akkoord gegaan met het resultaat van de cao-onderhandelingen. De werknemersorganisaties FNV, CNV Zorg en Welzijn, NU ’91 en FBZ hebben hun ledenraadplegingen ook positief afgerond en hebben ingestemd met het akkoord. Nu alle cao-partijen ingestemd hebben met het onderhandelaarsakkoord is er formeel sprake van een nieuwe cao ggz voor de leden van GGZ Nederland. De cao wordt voor algemeenverbindendverklaring voorgelegd aan het ministerie van SZW. De nieuwe cao ggz loopt tot 1 juni 2019.