Zoeken

De Branches (Gespecialiseerde) Zorg voor Jeugd – Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC- ontwikkelden samen met de VNG een regionale aanpak bij wachtlijsten en wachttijden voor gemeenten, aanbieders en gecertificeerde instellingen.

De kern is het goede gesprek dat gemeenten en aanbieders op regionale schaal moeten voeren. De hele keten moet in beeld zijn. Op basis daarvan moeten er goede afspraken zijn tussen gemeenten en aanbieders over wachtlijsten, wachttijden en de wederzijdse verantwoordelijkheden.

Gezamenlijke notitie

VNG en branches hebben de regionale aanpak in een notitie beschreven. Hierin staat wat, op de schaal van de 42 jeugdregio’s, de verantwoordelijkheid van gemeenten en aanbieders is bij signalen van wachtlijsten. De regionale aanpak biedt handvatten voor het gesprek tussen gemeenten en aanbieders.

Acties VNG en branches

Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN, VOBC en VNG verspreiden deze notitie onder hun leden. De VNG besteedt in een overleg met de 42 jeugdzorgregio’s op 2 november specifiek aandacht aan deze regionale aanpak. Ook de brancheorganisaties gaan hierover met hun leden in gesprek. Informatie over goede regionale voorbeelden wordt opgehaald en gedeeld met andere regio’s, jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen.

Meer informatie