Zoeken

de Nederlandse ggz volgt de ontwikkelingen van (toekomstige) wet‑ en regelgeving op het gebied van privacy‑ en gezondheidsrecht en aanverwante onderwerpen. Het gaat om wetten die betrekking hebben op de rechtspositie van de patiënt en de hulpverlener, op de kwaliteit van zorg van de ggz‑instellingen en op de beroepen in de gezondheidszorg, plus de privacyaspecten hierbij, zoals gegevensuitwisseling. Als brancheorganisatie vestigen we de aandacht op knelpunten en proberen we verbeteringen te bereiken. Indien u suggesties heeft, dan horen we dit graag.

Helpdesk voor leden

de Nederlandse ggz heeft een helpdesk, uitsluitend voor haar leden, die hen helpt juridische problemen op het terrein van zorg en recht op te lossen. Leden kunnen vragen mailen naar zorgenrecht @ggznederland.nl.

In de Nieuwsbrief Wetgeving van december 2017 (pdf) wordt aandacht besteed aan de stand van de relevante wet‑ en regelgeving, de laatste ontwikkelingen in de sector en enkele (tucht)rechtelijke uitspraken.

Vraagbaak Psychiatrie en recht

 

Meer dan 500 meest gestelde vragen!

Alle leden van de Nederlandse ggz hebben digitale toegang tot de Vraagbaak Psychiatrie en recht. In deze kennisbank staan de meest gestelde juridische vragen en antwoorden in de ggz. Het is een bundeling van alledaagse vragen met de bijbehorende antwoorden uit de praktijk. Hierdoor is de vraagbaak goed bruikbaar voor medewerkers binnen de instelling die vragen hebben over rechten en plichten in het kader van de zorgverlening. Het boek is via de Nederlandse ggz te bestellen. 

 

Wetteksten en meer informatie

Meer informatie over zorg en recht toegespitst op de ggz vindt u in de online omgeving Mijn GGZ. Daar staan ook toelichtingen en handreikingen op dit gebied. Indien u juridische vragen aan collega ggz‑instellingen wilt stellen, dan kan dat in de online omgeving voor leden. Overheid.nl biedt een overzicht van wetten en regels. Daar krijgt u ook een beeld van de voortgang van aanhangige wetgeving.