Zoeken

Contributieregeling de Nederlandse ggz 2019

De contributie wordt berekend op basis van een jaarlijks vast te stellen percentage van het totaalbedrag aan loonkosten van de gehele lidinstelling. Dit bedrag staat in relatie tot de vast te stellen begroting van de Nederlandse ggz van het betreffende boekjaar. Het bestuur stelt jaarlijks een minimaal contributiebedrag vast. Voor 2019 is dit euro 7.500,00. Onderdelen of divisies, die andere zorg dan ggz leveren en daarmee buiten het lidmaatschap vallen, kunnen bij de berekening van de loonkosten buiten beschouwing worden gelaten. Het percentage wordt bepaald op basis van het schijventarief in deze tabel.

Schijven
 
  1 2 3 4 5 6 7 8
Min
 
  0 10.000.000 30.000.000 60.000.000 100.000.000 150.000.000 300.000.000 >550.000.000
Max
 
  10.000.000 30.000.000 60.000.000 100.000.000 150.000.000 300.000.000 550.000.000  
Stijging
Schaal
  10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 150.000.000 250.000.000  
                   
% Minimum
contributie
0,243* 0,24 0,236 0,206 0,15 0,10 0.085 0,05

*met dien verstande dat de minimum contributie € 7.500 bedraagt

Mocht de verhouding tussen de totale loonsom van de leden en de begroting van GGZ Nederland wijzigen, dan kunnen deze percentages in geringe mate fluctueren. 

De omvang van de contributie en vergoeding aan organisaties voor auteursrechten en naburige rechten moeten wij vaststellen. Daarom hebben we gegevens nodig over uw organisatie. Vul daarom deze contributie opgave in.  

Geen ggz-instelling? 

Levert uw instelling geen ggz, maar volgt of past u wel de cao toe – bijvoorbeeld een wetenschappelijk instituut - dan is er de mogelijkheid om via een specifieke ‘overeenkomst dienstverlening cao’ gebruik te maken van onze werkgeversondersteuning. 

Lid worden?

Lees meer over de voordelen en dien uw verzoek in