Zoeken

Helpdesk voor leden

GGZ Nederland heeft een helpdesk. Deze helpdesk is er uitsluitend voor onze leden. Hulp wordt geboden bij juridische problemen over zorg en recht. U als lid kunt uw vraag mailen naar zorgenrecht@ggznederland.nl

In de Nieuwsbrief Wetgeving (december 2017) vindt u de stand van de relevante wet- en regelgeving, de laatste ontwikkelingen in de sector en enkele (tucht)rechtelijke uitspraken.

Vraagbaak psychiatrie en recht

MEER DAN 500 MEEST GESTELDE VRAGEN

Alle leden van GGZ Nederland hebben digitale toegang tot de Vraagbaak Psychiatrie en recht. Hierin staan de meest gestelde juridische vragen en antwoorden in de ggz. Het is een bundeling van alledaagse vragen uit de praktijk met bijbehorende antwoorden. Medewerkers van instellingen die vragen hebben over rechten en plichten in het kader van zorgverlening raadplegen deze vraagbaak zeer regelmatig. De vraagbaak is er ook in boekvorm. Voor niet leden te bestellen bij SDU. Leden downloaden het boek in de 'Mijn ggz' omgeving. 

Wetteksten en meer informatie

Overheid.nl biedt een overzicht van wetten en regels. Daar krijgt u ook een beeld van de voortgang van aanhangige wetgeving.

Meer informatie over zorg en recht, toegespitst op de ggz, is beschikbaar voor leden in het besloten gedeelte van deze website. Toelichtingen en handreikingen zijn daar ook te vinden.

Terug