Zoeken

Zorgdragen voor arbeidsvoorwaarden die aansluiten bij de veranderingen in de sector, daar zet de Nederlandse ggz zich voor in. de Nederlandse ggz wil met de cao de wederkerige, gelijkwaardige  arbeidsrelatie faciliteren van de individuele medewerker met de werkgever. Ook moet de cao bijdragen aan een gezonde bedrijfsvoering. 

WAT DOET DE NEDERLANDSE GGZ? 

Over arbeidsvoorwaarden onderhandelt de Nederlandse ggz met de werknemersorganisaties bij de cao. De cao ggz geldt voor de leden van de Nederlandse ggz en de 88.000 medewerkers die in de sector werken. 

de Nederlandse ggz ondersteunt door: 

Terug