Zoeken

Voor adequaat arbeidsmarktbeleid is inzicht nodig in de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Vergrijzing van de beroepsbevolking en financiële en inhoudelijke ontwikkelingen in de ggz-sector hebben gevolgen voor het personeelsbestand. Veel instellingen kampen met financiële teruggang. de Nederlandse ggz vindt het belangrijk dat de ggz-sector desondanks een goed personeelsbeleid kan bieden, met concurrerende arbeidsvoorwaarden. De arbeidsmarktontwikkelingen voor de diverse beroepsgroepen in de ggz zijn samengevat in de vernieuwde online arbeidsmarktmonitor ggz, die eens per jaar geactualiseerd wordt. Hierin zijn ook de meest relevante informatiebronnen met een directe link opgenomen. 

WAT DOET DE NEDERLANDSE GGZ? 

de Nederlandse ggz ziet het als haar verantwoordelijkheid om de arbeidsmarktpositie voor ggz-instellingen optimaal te houden. de Nederlandse ggz verricht ramingen en participeert in werkgelegenheidsonderzoeken. De onderzoeksgegevens vormen de basis voor een geactualiseerd arbeidsmarktbeleid voor de ggz. 

de Nederlandse ggz is partner in het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Dit programma voorziet tussentijds in actuele onderzoeksgegevens en betrouwbare informatie over ontwikkelingen, trends en knelpunten op de arbeidsmarkt. De onderzoeksgegevens zijn te vinden op www.AZWinfo.nl

de Nederlandse ggz is één van de bestuurders van het O&O fonds GGZ, een initiatief van werkgevers en werknemersorganisaties in de ggz. Het O&O-fonds GGZ werkt aan een sterke en evenwichtige arbeidsmarkt in de ggz-sector. Bijvoorbeeld door vernieuwende activiteiten te stimuleren op het gebied van arbeidsmarkt- en hrm-beleid. Het fonds initieert en financiert projecten die bijdragen aan een evenwichtige ontwikkeling van deze arbeidsmarkt. Lees meer op de website van het O&O-fonds

Terug