Zoeken

Ggz-instellingen moeten nu en in de toekomst beschikken over voldoende, goed gekwalificeerde werknemers. De ontwikkelingen in de ggz (denk hierbij niet alleen aan ambulantisering maar ook de participatie van cliënten in de maatschappij) vragen om nieuwe competenties bij medewerkers. 

WAT DOET GGZ NEDERLAND? 

de Nederlandse ggz zet zich in om de kwaliteit, capaciteit, continuïteit, betaalbaarheid en innovatie van opleidingen te waarborgen. Dit stelt instellingen in staat om een strategisch opleidingsbeleid te voeren. de Nederlandse ggz streeft ernaar dat onderwijsinstellingen hun programma’s daarop afstemmen. Aansluiting op vraag van de ggz-branche moet behouden blijven, ook nu opleidingen steeds meer generaliserend gaan werken. 

de Nederlandse ggz beantwoordt als werkgeversorganisatie geen individuele opleidingsvragen en heeft geen eigen patiëntgebonden stage-/opleidingsplaatsen. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw beroepsvereniging of een individuele ggz-instelling. 

Terug