Zoeken

De VIPP ggz subsidieregeling maakt het mogelijk de visie, die de Nederlandse ggz definieerde in 2017 op informatievoorziening van de waardegedreven ggz, voor een groot deel te realiseren.
VWS stelt €45 miljoen beschikbaar voor het vormgeven van deze visie. De regeling loopt van 31 oktober 2018 tot en met 1 juli 2021. Meer dan 80 ggz-instellingen nemen deel. Voor de ondersteuning van hun implementatie-inspanningen kunnen de deelnemers rekenen op de raad en begeleiding van het VIPP ggz Programmateam.

Ga naar de website van VIPP ggz
Digitale technologie is ‘het nieuwe maatschappelijke normaal’. De geestelijke gezondheidszorg (ggz) is trendsetter in de zorg met tal van initiatieven op het gebied van eHealth. De volgende stap is dat alle aanbieders in de (jeugd-)ggz en het sociaal domein ook structureel beschikken over een soepele en betrouwbare informatievoorziening voor patiënten, zorgverleners en ketenpartners. Het visiedocument schetst het informatiebeleid dat daarvoor nodig is. Waarom is dat informatiebeleid essentieel?
 

De visie in het kort

de Nederlandse ggz heeft een duidelijke visie op een vernieuwend informatiebeleid in de ggz. Enkele aanbevelingen uit deze visie zijn: patiënten een betere informatiepositie geven, patiënten en behandelaren meer betrekken, gegevensuitwisseling verbeteren en innovaties en eHealth toepassen. Het toepassen van standaardisatie speelt daarbij een grote rol. Met deze aanpassingen kan de ggz veel indirecte werkzaamheden schrappen waardoor er meer tijd beschikbaar komt voor directe zorg. Flinke winst voor een sector met een krappe arbeidsmarkt en forse regeldruk.

Administratieve lasten

Goede informatievoorziening is essentieel om goede en gepaste zorg te kunnen bieden, en sluit aan bij de doelstellingen van de Agenda Gepast Gebruik en Transparantie. Daarnaast zijn uitbreiding van eHealth en investeren in de informatievoorziening onderdelen van het akkoord over wachttijden dat de sector recent gesloten heeft. Een verbeterde uitwisseling tussen zorgverleners en hun patiënt en zorgverleners onderling, draagt ook bij aan het terugdringen van de administratieve lasten waarvoor de Nederlandse ggz de campagne regelgekte.nl is gestart.
 
Terug