Zoeken

Het kloppend hart achter ontwikkelingen in informatiebeleid in de ggz wordt gevormd door het Regieteam Informatiebeleid, een initiatief van instellingen in de ggz en de Nederlandse ggz. Deze actieve en enthousiaste club van bestuurders en ict-directeuren komt samen om ontwikkelingen te bespreken, initiatieven te ontwikkelen en standpunten in te nemen in het maatschappelijke debat rond dit thema. De deelnemers aan het regieteam vertegenwoordigen de Nederlandse ggz in tal van landelijke overlegorganen, projecten en organisaties. Bijvoorbeeld: het Informatieberaad Zorg, Actieprogramma iWLZ en Medicatieproces 2.0
Daarnaast wordt in Winning Teams gewerkt aan de doorontwikkeling van:

Altijd is het mogelijk om in co-creatie tussen onze leden of met onze stakeholders producten of kennis te ontwikkelen die het werk in instellingen vereenvoudigt. Onze implementatie-agenda verschaft ggz-instellingen een overzicht van nieuwe wetten en beleid. Deze activiteiten komen voort uit de sector zelf of uit één van de landelijke initiatieven waaraan we deelnemen. Ook de bijdrage aan beïnvloedingsprocessen bij ministeries, toezichthouders en financiers kan gevoed worden met de ervaring en inzet van de mensen uit de praktijk.
Wie enthousiast is over informatiebeleid en mee wil werken aan co-creatie en belangenbehartiging kan altijd een steentje bijdragen. Dat kan vanuit vele rollen: systeembeheerder, informatie-manager, e-health ontwikkelaar of bestuurder.

Contact met secretaris van het Regieteam

 

Terug