Zoeken

GGZ Nederland definieerde in 2017 haar visie op de informatievoorziening van de waardegedreven ggz. In deze visie staat hoe ICT in de ggz waarde kan toevoegden voor patiënten, behandelaren en stakeholders, zoals financiers en toezichthouders. Centraal daarin staat het beschikbaar stellen aan patiënten van gestandaardiseerde gegevens (zorginformatiebouwstenen). Zo kunnen zij beter regie voeren over hun gezondheid. Daarbij kunnen ze gebruikmaken van apps die op kwaliteit beoordeeld worden in de appstore. 

Belang informatiebeleid in de ggz

Het belang van goed informatiebeleid wordt in de ggz steeds groter. ICT-systemen zorgen voor de ondersteuning van onze professionals. De beschikbaarheid en uitwisselbaarheid van de juiste gegevens is ook in de ggz cruciaal. Zorginhoudelijke gegevens moeten op het goede moment beschikbaar zijn. Ze bieden continuïteit en kwaliteit van zorg. Bedrijfskundig zijn informatiestromen rond financiën en verantwoording heel belangrijk. Uit de geestelijke gezondheidszorg komt zelfs een uniek ICT-product voort: eMental Health, de ondersteuning van patiënten bij hun herstel met apps en artificial intelligence. 

Neem contact op over informatiebeleid
Terug