Zoeken

De geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg worden uit verschillende stelsels gefinancierd. De behandeling en begeleiding die instellingen bieden wordt betaald vanuit:

In het Bestuurlijk Akkoord curatieve ggz 2014-2017 is vastgelegd dat een vervroeging van de tijdlijn zorginkoop wenselijk is en verder zal worden uitgewerkt. ZN heeft bijgevoegde tijdlijn ontwikkeld. Deze tijdlijn is vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg van oktober 2013.

De rol van de Nederlandse ggz

GGZ Nederland analyseert de voor- en najaarsbegrotingen van de ministeries van VWS, Veiligheid & Justitie en de hoofdlijnen van de gemeentelijke begrotingen. Wij nemen in overleg met onze leden standpunten in en brengen die onder de aandacht van stakeholders. de Nederlandse ggz streeft ernaar dat de bekostiging van de ggz en verslavingszorg goed wordt doorgevoerd in de verschillende financieringstelsels.

Terug